Referencer
Vi benytter kun tænder fra de bedste og anerkendte fabrikker:
Vita og Verident
VMK-porcelæn fra Elephant
Carrara-interaction og fra Heraeus Kulzer
HeraCeram

Dertil benyttes de bedste guldlegeringer.
Vi fremstiller alle former for bideskinner.
Både pressede og polymeriserede.